(022) 62-58-50
069154002

mun.Chişinău, MD 2023,
str. Uzinelor 104.

0 Produs în total 0 MDL
     

Servicii şi garanţii

1. TRANSPORTAREA SEIFURILOR ŞI MOBILEI DIN METAL

Transportarea se execută peste 2-3 zile după perfectarea comenzii şi plata mărfii.

                          PRETUL LIVRARII (CHIŞINAU)  LA ETAJUL 1

Greutate, kg Livrare, lei
Fiecare etaj fără lift, lei
pînă la 25 185 + 60
25-150 300 + 115
150-200 540 + 290
200- 400 725 + 400
     

Preţul livrării în afară ariei Chişinăului constituie adăugător 11 lei pentru fiecare km de la raza oraşului pînă la punctul de destinaţie.

În cazul livrării cu un singur transport a unui număr mai mare de unităţi, valoarea transportului se determină prin calcul, luînd în considerare    distribuirea cheltuielilor de transport şi a servciilor prestate de hamali  la un număr mai mare de unităţi de seifuri.

2. ASAMBLAREA MOBILEI DIN METAL "PRACTIC"

Lockere  LS

LS-01  -  160 Lei
LS-11-40D - 180 Lei
LS-21  -  200  Lei
LS-22  -  230  Lei
LS-31  -  260  Lei
LS-24  -  290  Lei
LS-41  -  320  Lei
LS-34  -  345 
 Lei

Dulapuri de arhivă

М-18, АМ 1891, АМ 2091  -  200 Lei
AMT1891 - 225 Lei

Fişiere

AFC-07                  - 345 Lei
AFC-05                  - 290 Lei
А-44, AFC-04         - 260 Lei
А-43, AFC-03, AMF - 230 Lei
А-42, AFC-02         - 200 Lei

Stelajuri MS

MS - 1 stelaj din 6 poliţe și 4 complecte de fixatori - 220 Lei

Instalarea elementelor adăugătoare (nu înclude prețul elementelor)

- polița - 10 Lei
- set de întăritori (8 buc.) - 37 Lei
- separator - 7 Lei
- placa restrictivă - 4 Lei

Fixarea stelajurilor între ele, 1 fixare - 5 Lei (înclusiv metize) 

Fixarea rafturilor în linie - 35 lei pentru fiecare stelaj adăugat

Fixarea stelajurilor la pereți - 1 fixare (pană de ancorare 10х6х60) - 100 Lei (înclusiv metize)

Intalarea conexiunilor între liniile de stelajuri, 1 conexiune - 55 Lei (înclusiv metize și conexiune)

3. MONTAREA ŞI FIXAREA  SEIFURILORŞI MOBILEI DIN METAL

„ARASEIF" S.R.L. prestează serviciile de montare şi fixare a seifurilor de  construcţii.

Valoarea serviciilor  de montare şi fixare a seifurilor este cuprinsă, de obicei,  între 350 şi 600 lei şi depinde de construcţie şi dimensiunile seifului, precum şi de tipul materialului şi de grosimea construcţiei (peretele interior sau exterior, pardoseală de  beton monolit sau poros etc.) Fixarea seifurilor se execută cu 2-4 şuruburi de străpungere sau de ancorare.

4. ÎNTOARCEREA ŞI SCHIMBUL MĂRFURILOR

  Cumpărătorul este în drept  să renunţe  la cumpărărtură ,fără explicarea motivului, pînă la transportarea acesteia şi să obţină integral suma achitată pentru aceasta.
 

  În cazul refuzării produsului după transportarea acestuia , Cumpărătorul va plăti penalităţi,  ce va constitui mărimea dublă a preţului pentru  transport.
 
  Cumpărătorul poate întoarce marfa după o perioadă de timp de la cumpărare. În acest caz  mărimea sumei restituite , precum şi termenele de restituire  sînt determinate, pe bază de contract, după reţinerea cheltuielilor pentru transportarea mărfii la depozitul vînzătoarului, precum şi a cheltuielilor  pentru reparaţia de recondiţionare necesară.
 
  Cumpărătorul are dreptul , pe bază de contract, să  schimbe marfa cumpărată pe o altă marfa, existentă în stoc.

5. REPARAREA SEIFURILOR

Pe bază de contract "ARASEIF" S.R.L. execută lucrări de reparare a seifurilor, din care :
 
-         montarea  unor dispozitive de închidere mai performante,
-         repararea şi înlocuirea broaştelor,
-         recondiţionarea funcţionării sistemelor de închidere,

6. ÎNTREŢINERE TEHNICĂ DE PROFILAXIE

În scopul înlăturării  la timp a consecinţelor unei exploatări incorecte şi a evitării situaţiilor de forţă-majoră „ARASEIF" S.R.L.  execută întreţinerea tehnică  a seifurilor, dotate cu sisteme de suplimentare de închidere şi cu un grad înalt de secretizare.
Lucrările de profilaxie sunt executate pe bază de contract.

7. GARANŢII


Termen de Garanţie se începe de la data vînzării mărfii. In cazul pierderii talonului de garanţie, termen de garanţie se calculează de la data fabricării.
Termen de Garanţie pentru lăcăţi electro-mecanice - 1 an

Pe durata Termenului de Garanţie cumpărătorului i se garantează lichidarea operativă a tuturor pretenţiilor privind calitatea produselor cumpărate.